You are here: Homeคลังข้อมูลกติกาบอลเก็บบอลเมื่อสิ้นสุดช่วงการเล่นหรือเกมการแข่งขัน (When aperiod of agame has ended)

กติกาบอลเก็บบอล ของไทย ที่ใช้กันอยู่ พร้อมคำบรรยาย คอมเม้นกันได้นะ

ฟาล์วคู่ (Double foul)

ฟาล์วคู่ (Double foul)

45.1 คำจำกัดความ
การฟาล์วคู่เป็นการสถานการณ์ที่ผู้เล่นต่างฝ่ายกัน 2 คน กระทำฟาล์วซึ่งกันและกันในเวลาเดียวกัน
45.2 บทลงโทษ
45.2.1 จะขานเป็นฟาล์วบุคคลกับผู้เล่นแต่ละคนจะไม่ให้มีการโยนโทษ
45.2.2 เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นใหม่โดย
- ถ้าการยิงประตูเป็นผล ในเวลาเดียวกันจะให้ฝ่ายตรงข้ามของทีมที่ทำคะแนนได้ ส่งบอลเข้าเล่นจากเส้นหลัง
- ถ้ามีทีมครอบครองบอลหรือทีมที่ได้สิทธิ์ส่งบอลเข้าเล่น จะให้ส่งบอลเข้าเล่นจากนอกสนามใกล้จุดที่กระทำฟาล์ว
- ถ้าไม่มีทีมใดครอบครองบอล ลูกบอลไม่ลงห่วงประตู จะเกิดสถานการณ์การเล่นลูกกระโดดขึ้น

Last Updated on Monday, 02 July 2012 19:25

JomSocial Connect

Sign in with Facebook

Login Form

ใช้ User password ของ Gmail ก็ได้ครับ..Free business joomla templates