You are here: Homeคลังข้อมูลกติกาบอลเก็บบอลการครอบครองบอล (Control of the ball)

กติกาบอลเก็บบอล ของไทย ที่ใช้กันอยู่ พร้อมคำบรรยาย คอมเม้นกันได้นะ

การครอบครองบอล (Control of the ball)

การครอบครองบอล (Control of the ball)

23.1 ผู้เล่นครอบครองบอลเมื่อเขาถือลูกบอล หรือเลี้ยงลูกบอล หรือจัดการกับลูกบอลในขณะเป็นบอลดี
23.2 ทีมครอบครองบอลเมื่อผู้เล่นของทีมนั้นครอบครองบอลดี หรือลูกบอลถูกส่งไปมาระหว่างผู้เล่นในทีมเดียวกัน
23.3 ทีมครอบครองบอลต่อไปจนกว่าฝ่ายตรงข้ามแย่งลูกบอลไปครอบครอง เป็นบอลตาย หรือลูกบอลหลุดออกจากมือของผู้เล่นจากการยิงประตูหรือการโยนโทษ

Last Updated on Monday, 02 July 2012 13:03

JomSocial Connect

Sign in with Facebook

Login Form

ใช้ User password ของ Gmail ก็ได้ครับ..เนื้อหาใกล้เคียง

Free business joomla templates